Hỗ trợ khách hàng

Hotline
Hotline - 0966 4848 08
Tel
Tel - 02437502946
Số người online: 78
Tổng lượt truy cập: 1.502.036

Cửa hàng - Đại lý EXP food

Phân phối thịt Lợn sạch

05/03/2014 Thịt dạng pha lọc, dạng khay
Ba chỉ cắt gọn Kg 85,000 0,3kg/khay CP
Cuống họng Kg 86,000 0,3kg/khay CP
Dạ dày heo Kg 145,000 0,3kg/khay CP
Gan heo Kg 42,000 0,3kg/khay CP
Giò sống Kg 105,000 0,3kg/khay CP
Lòng già Kg 35,000 0,3kg/khay CP
Lòng non Kg 70,000 0,3kg/khay CP
Lưỡi heo Kg 127,000 0,3kg/khay CP
Móng giò Kg 65,000 0,3kg/khay CP
Nạc mông Kg 85,000 0,3kg/khay CP
Nạc thăn Kg 85,000 0,3kg/khay CP
Nạc vai Kg 85,000 0,3kg/khay CP
Sấn mông Kg 78,000 0,3kg/khay CP
Sấn thăn Kg 78,000 0,3kg/khay CP
Sấn vai Kg 78,000 0,3kg/khay CP
Sườn cả cục Kg 83,000 0,3kg/khay CP
Sườn non Kg 108,000 0,3kg/khay CP
Thịt chân giò Kg 87,000 0,3kg/khay CP
Thịt dải Kg 110,000 0,3kg/khay CP
Tim heo Kg 220,000 0,3kg/khay CP
Tai heo Kg 138,000 0,3kg/khay CP
Thịt má, mũi heo Kg 65,000 0,3kg/khay CP
Cật heo Kg 143,000 0,3kg/khay CP
Xương cổ, sườn cục Kg 65,000 0,3kg/khay CP
Xương cục Kg 60,000 0,3kg/khay CP
Xương ống Kg 32,000 0,3kg/khay CP
Dẻ sườn bò ta Kg 170,000 0,3kg/khay QP-TB
Diềm thăn bò ta Kg 232,000 0,3kg/khay QP-TB
Nạc mông bò ta Kg 275,000 0,3kg/khay QP-TB
Thăn bò ta Kg 275,000 0,3kg/khay QP-TB
Nạm bò ta Kg 170,000 0,3kg/khay QP-TB
Bắp bò ta Kg 282,000 0,3kg/khay QP-TB

Các đại lý - cửa hàng khác